Tạm dừng triển khai dự án xây mới chợ Tân Bình

Quyết định này do ông Châu Văn La, Chủ tịch UBND Quận Tân Bình ký.

Theo nội dung văn bản, lãnh đạo Quận Tân Bình sẽ nghiên cứu ý kiến đóng góp của tiểu thương nhằm tìm biện pháp đảm bảo hài hòa lợi ích giữa tiểu thương, Nhà nước và nhà đầu tư.

Sau khi có phương án mới, quận sẽ công khai để bà con góp ý, từ đó hoàn chỉnh dự án và báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM.

0913.756.339