Tài sản ngân hàng liên doanh, nước ngoài phục hồi

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến 30/11/2014, tổng tài sản của các ngân hàng liên doanh, nước ngoài đạt gần 715.000 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cuối năm 2013. Như vậy, sau khi liên tiếp giảm từ tháng 7, tài sản của các ngân hàng ngoại đã dần phục hồi.

Tài sản của nhóm công ty tài chính, cho thuê vẫn giảm hơn 2% so với cuối năm trước, đạt gần 64.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ giảm đã cải thiện mạnh so với đầu năm 2014 khi cuối tháng 7, mức giảm lên tới hơn 5%.

ngan-hang-1339-1421039113.jpg

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tiếp tục tăng.

Kết quả này có được sau khi hệ thống tổ chức tín dụng tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu. Trong lần trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội năm ngoái, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết bên cạnh các nhà băng trong nước, cơ quan quản lý cũng chỉ đạo tái cơ cấu những ngân hàng liên doanh thuộc diện yếu kém và tiến hành thẩm định phương án cơ cấu lại các công ty cho thuê tài chính. Mục tiêu được vị tư lệnh ngành đưa ra là cuối năm 2015 toàn bộ hệ thống sẽ lành mạnh hóa.

Tính chung, tổng tài sản của toàn hệ thống tổ chức tín dụng cuối tháng 11/2014 đạt gần 6,3 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm ngoái. Khối ngân hàng thương mại Nhà nước vẫn giữ vị trí “anh cả” khi tổng tài sản đạt hơn 2,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với cuối năm ngoái. Nhóm ngân hàng cổ phần ngoài quốc doanh tăng trưởng 8%, đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng.

Tổng vốn điều lệ của các nhà băng ước đạt hơn 435.000 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cuối năm trước.  Các chỉ tiêu tài chính của các nhà băng cũng cải thiện so với năm 2013 khi tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản (ROA) của toàn hệ thống là 0,51%, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 5,49%.

Các ngân hàng cũng tuân thủ quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu  (CAR) khi mức chung toàn ngành đạt 13,05%, cao hơn chuẩn được Ngân hàng Nhà nước đặt ra là 9% và hầu hết các khu vực đều có tỷ lệ trên mức quy định.

Phương Linh

0913.756.339