Sudico phát hành cổ phiếu để trả nợ cổ tức

Tại đại hội cổ đông Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà– Sudico (Mã CK: SJS) ngày 26/4, việc chi trả cổ tức cũng như phát hành cổ phiếu để trả nợ khoản tạm ứng cổ tức 15% từ 2010 bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt đã được cổ đông thống nhất.

Năm 2014, doanh thu hợp nhất của Sudico đạt 1.294 tỷ đồng, riêng công ty mẹ là 1.261 tỷ đồng, lợi nhuận 203 tỷ đồng. Do hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận (trên 100%), Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng thù lao trên 700 triệu đồng. Theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế trên 152 tỷ đồng, song tính đến cuối năm 2014 lỗ lũy kế còn trên 128 tỷ đồng, do đó cổ đông thông qua việc không chia cổ tức.

sudico-5569-1430022750.jpg

Sudico cam kết kế hoạch chia cổ tức 10-15% sẽ được thực hiện từ năm sau.

Đáng chú ý, năm 2010, để có nguồn tiền đầu tư kinh doanh trong 20% cổ tức, công ty đã tạm ứng 5% bằng tiền để trả cho cổ đông, phần còn lại 15% đến nay chưa chi trả. Lãnh đạo Sudico đề xuất hình thức từ tiền mặt sang cổ phiếu. Theo đó, công ty sẽ phát hành thêm hơn 14 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng tương ứng vốn điều lệ tăng thêm 148 tỷ đồng bằng số cổ tức còn lại chưa chi năm 2010 cho cổ đông trước quý IV.

Chủ tịch HĐQT Hồ Sỹ Hùng thừa nhận 5 năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị sa sút, có thời điểm gần như mất khả năng tài chính, song sau khi thay đổi nhân sự cấp cao, đồng thời tái cơ cấu hoạt động, đến nay Sudico đã có những kết quả kinh doanh khả quan.

“Với các ý kiến của một số cổ đông về việc chia cổ tức, do hiện lỗ lũy kế chưa hết theo quy định vẫn không thể chia cổ tức, rất mong cổ đông hiểu và thông cảm. Trong năm 2015 hội đồng quản trị khẳng định chắc chắn sẽ có lợi nhuận đảm bảo mức cổ tức 10-15% “, lãnh đạo Sudico cho biết.

Ngoài kế hoạch thoái vốn tại một số công ty con sẽ được tiến hành trong năm nay trên cơ sở thu hồi bằng mệnh giá, tránh trích lập dự phòng lớn. Sudico sẽ đẩy mạnh bán hàng tại khu đô thị mới Nam An Khánh. 

Năm 2015, Sudico đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 1.535 tỷ đồng, giá trị đầu tư là 282 tỷ đồng, doanh thu là 1.300 tỷ, trong đó lợi nhuận là 265 tỷ đồng. Dự kiến sau khi đã bù lỗ lũy kế từ năm trước đó, lợi nhuận còn lại sẽ dành để chia cổ tức từ 10-15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Thành Tâm