SAPA Thale khai trương hệ thống giáo dục tại Việt Nam

Sapa Thale GmbH có đội ngũ nhân viên đạt chuẩn quốc tế. Công ty liên kết, hợp tác chặt chẽ với các trường trên thế giới. Vì vậy, sinh viên, học sinh được liên thông, học tập, nghiên cứu và làm việc ở các nước hàng đầu như Anh, Mỹ, Australia, Canada, Đức.

0913.756.339