Sacombank tuyển dụng 1.000 thực tập viên tiềm năng

Sacombank sẽ tuyển dụng 1.000 thực thực tập viên tiềm năng 2015 cho các vị trí chuyên viên khách hàng, chuyên viên tư vấn và giao dịch viên tại các chi nhánh của Sacombank từ nay đến hết ngày 31/10. Điều kiện để nộp hồ sơ ứng tuyển của sinh viên là điểm trung bình chung tích lũy tối thiểu 6,5/10 hoặc 2,6/4.0 và có chiều cao tối thiểu 1m65 đối với nam và 1m58 đối với nữ.

Sacombank tuyển dụng 1.000 thực tập viên tiềm năng.

Sacombank tuyển dụng 1.000 thực tập viên tiềm năng.

Chương trình “Thực tập viên tiềm năng” được Sacombank tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tạo điều kiện thực tập, tiếp cận thực tế, được đào tạo và trải nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Sacombank cho sinh viên năm cuối. Thực tập viên tiềm năng được Sacombank hỗ trợ một khoản phụ cấp trong suốt chương trình thực tập. Đây cũng là cơ hội để Sacombank phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên có tố chất và năng lực trở thành cán bộ nhân viên chính thức sau khi kết thúc quá trình thực tập.

Thông tin chi tiết, truy cập website www.sacombank.com.vn (mục tuyển dụng).

(Nguồn: Sacombank)

0913.756.339