Sacombank triển khai dịch vụ thanh toán quốc tế trực tuyến

Theo đó, khách hàng có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi và an toàn các giao dịch trực tuyến liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế như: đề nghị mở, tu chỉnh hoặc hủy LC nhập khẩu; truy vấn các LC xuất khẩu hoặc nhập khẩu; đề nghị nhờ thu xuất khẩu trực tiếp.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể đề nghị hoàn trả hoặc tra soát bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu; truy vấn các bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu hoặc nhập khẩu do Sacombank chuyển hay nhận được; truy vấn các bảo lãnh nhận được do Sacombank thông báo…

Sản phẩm này áp dụng cho các khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Sacombank (iBanking) và có giao dịch thanh toán quốc tế thường xuyên và lâu dài với Sacombank.

Thông tin, khách hàng truy cập www.sacombank.com.vn hoặc liên hệ các điểm giao dịch của Sacombank trên toàn quốc; Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7 theo số điện thoại 1900 5555 88/(08) 35 266 060. Email: ask@sacombank.com để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.

Mai Thương

0913.756.339