Sacombank lãi hơn 2.400 tỷ đồng sau 9 tháng

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2014. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý III là 778 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng, nhà băng này lãi trước thuế trên 2.400 tỷ, tăng 8,3% và hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm (3.000 tỷ đồng). Nếu trừ thuế, lãi 9 tháng còn gần 1.900 tỷ đồng.

Sacombank-JPG-6227-1407988343.jpg

Sacombank đạt lợi nhuận hơn 1.900 tỷ đồng sau 9 tháng.

Sacombank có mức lợi nhuận khả quan một phần nhờ tín dụng 9 tháng đầu năm tăng trưởng 12,6% (tăng trưởng trung bình của hệ thống đến cuối tháng 10 chưa được 8%), đưa thu nhập lãi thuần đạt gần 5.311 tỷ đồng. Mức lãi thuần này khá cao trong bối cảnh hiện nay và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các hoạt động kinh doanh khác của Sacombank trong quý III đều có lãi. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 227 tỷ đồng, từ kinh doanh ngoại hối hơn 23 tỷ đồng, từ chứng khoán đầu tư xấp xỉ 49 tỷ đồng, hoạt động khác hơn 16 tỷ. Cùng kỳ 2013, chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh ở Sacombank đều thua lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi từ dịch vụ 677 tỷ đồng, từ kinh doanh ngoại hối đạt 152 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 203 tỷ); từ chứng khoán kinh doanh lãi 119 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 23 tỷ) và hoạt động khác lãi 120 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí hoạt động của ngân hàng quý III và 9 tháng đều giảm so với cùng kỳ. Kết quả là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng đạt hơn 1.200 tỷ đồng trong quý III, tăng 44,3% so với cùng kỳ và 9 tháng tăng 20% với gần 3.200 tỷ đồng.

Theo báo cáo, tại thời điểm cuối tháng 9, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank chỉ chiếm 0,98% trên tổng dư nợ, giảm mạnh so với con số 1,46% hồi đầu năm. Tổng tài sản của nhà băng cũng tăng gần 16% so với hồi đầu năm, lên 186.833 tỷ đồng.

Hoài Thu

0913.756.339