Sabeco lỗ hơn 500 tỷ đồng cho đầu tư chứng khoán, công ty con

Báo cáo tài chính 2015 vừa được Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) ghi nhận mức doanh thu cả năm đạt 8.081 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.420 tỷ đồng, tăng gần 25%. Công ty cũng có 82 tỷ đồng gửi ngân hàng không kỳ hạn. Chi phí quảng cáo hạch toán cuối năm là 125 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Sabeco có khoảng 4.470 tỷ đồng đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, cổ phiếu. Tuy nhiên, giá trị thực tế tính đến cuối năm 2015 chỉ 3.966 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã lỗ gần 504 tỷ đồng từ khoản đầu tư trên, đã trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro.

Đây là các khoản đầu tư dài hạn có từ nhiều năm trước. Cuối năm 2014, công ty cũng ghi nhận lỗ 621 tỷ đồng. Như vậy, Sabeco đã giảm được hơn 117 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư này.

Trong đó, công ty có khoản đầu tư dài hạn gồm tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP HCM, Ngân hàng Nông nghiêp & Phát triển nông thôn, trái phiếu Vinashin là 270 tỷ đồng, nhưng giá trị thực giảm xuống 250 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng đang đầu tư vào 12 công ty con và 14 công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bia rượu, nước giải khát, thương mại, cơ khí, thủy điện, bao bì, sản xuất thủy tinh…

Sabeco là hãng bia Việt lớn nhất hiện nay với tổng tài sản 15.452 tỷ đồng, Nhà nước đang nắm giữ 89,59% vốn và đã có kế hoạch thoái. Từ cuối tháng 10/2015, doanh nghiệp cũng có tân Chủ tịch khi ông Võ Thanh Hà thay ông Phan Đăng Tuất.

Bạch Dương

0913.756.339