Rà soát đất của tập đoàn, tổng công ty tại TP HCM

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, tổng công ty về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. Theo đó, Bộ đề nghị các cơ quan này sớm rà soát cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình trên địa bàn TP HCM.

Đồng thời, cơ quan quản lý yêu cầu các đơn vị đang sử dụng nhà, đất được tiếp tục sử dụng lập hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với các tài sản chưa thực hiện thủ tục này. Việc di dời các hộ gia đình đ ra khỏi khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị… cũng cần được hoàn tất. Trong trường hợp bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty có cơ sở nhà, đất để bán thì ưu tiên sử dụng số tiền thu được để thực hiện di dời.

Cũng tại văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị chấm dứt ngay việc cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định. Trước đó, một báo cáo của cơ quan này cho biết, tính đến cuối năm 2014, tổng giá trị tài sản nhà nước đạt gần 999.700 tỷ đồng. Trong đó, tài sản là quyền sử dụng đất chiếm gần 70%, tương đương hơn 692.000 tỷ. Tài sản là nhà trị giá gần 241.000 tỷ đồng. 

Năm 2014, cơ quan này thu được hơn 33.000 tỷ đồng nhờ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng và mục đích sử dụng đất của các Bộ, ngành, Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và các địa phương.

Ngọc Tuyên