Quốc Cường Gia Lai tăng lãi gần 5 lần

Công ty Quốc cường Gia Lai (Mã CK: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III. Theo đó, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 105 tỷ đồng, giảm gần 35% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng giảm mạnh xuống còn 90 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt hơn 13 tỷ đồng, song tăng 458% so với mức 2,4 tỷ đồng năm 2014. Lũy kế  9 tháng, công ty đạt doanh thu 211 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng, tăng gần 204% so với mức 5,9 tỷ đồng năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế của Quốc Cường Gia Lai giai đoạn 2011-2014

Thời gian Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)
Năm 2011 -44,2
Năm 2012 6,9
Năm 2013 6
Năm 2014 32,3

Tổng tài sản tính đến cuối kỳ của doanh nghiệp đạt 7.680 tỷ, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả tăng 27% lên 3.749 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 1.908 tỷ. Hiện giá cổ phiếu QCG đạt khoảng 5.700 đồng.

Năm 2015, công ty đặt mục tiêu 1.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 90 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả này, Quốc Cường Gia Lai mới chỉ hoàn thành 13% kế hoạch doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bạch Dương

0913.756.339