Quốc Cường Gia Lai giảm gần nửa lãi sau kiểm toán

Sự thay đổi mức lợi nhuận sau thuế của Quốc Cường Gia Lai (Mã CK: QCG) do doanh thu tài chính sụt giảm gần 58% so với trước khi kiểm toán. Ngoài ra, giá vốn cũng tăng từ 468,7 tỷ lên 562 tỷ đồng. Đây không phải là lần đầu tiên kết quả kinh doanh của QCG có sự “vênh nhau” giữa báo cáo trước và sau kiểm toán.

Theo các chuyên gia chứng khoán, thay đổi này sẽ tác động không nhỏ đến giao dịch của nhà đầu tư trên thị trường. Tuy lợi nhuận sau thuế năm 2014 của QCG giảm xuống còn 32,8 tỷ đồng vẫn kém xa kế hoạch đề ra nhưng kết quả này vẫn khả quan hơn năm trước. Năm 2013, công ty lãi ròng 14,8 tỷ đồng.

Hà Thanh