PV GAS chú trọng đảm bảo an toàn công trình khí

Ngành công nghiệp khí luôn tiềm ẩn các yếu tố rủi ro cao về cháy nổ bởi các công trình khí trải dài hàng nghìn km và trên diện rộng. Các hệ thống đường ống dẫn khí đi qua vùng có địa hình phức tạp như sông ngòi, đầm lầy, cắt qua nhiều đường quốc lộ, khu vực dân cư… nên dễ phát sinh các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn trên hành lang an toàn tuyến ống.

Ngoài ra, để đáp ứng công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa bảo đảm duy trì hệ thống đường ống khí vận hành liên tục, các công nhân thường phải làm việc trên cao, môi trường có độ ồn cao, trong không gian hạn hẹp, làm việc gần mép nước, tiếp xúc với hóa chất độc hại… nên nguy cơ về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp rất dễ xảy ra. Bên cạnh đó, tình hình khu vực Biển Đông với những diễn biến phức tạp cũng là yếu tố làm tăng rủi ro đối với an ninh, an toàn các công trình khí ngoài biển.

polyad

Nhận thức được tầm quan trọng về an ninh năng lượng quốc gia và an toàn phòng chống cháy nổ của các công trình khí, PV GAS đã xác định việc đảm bảo an toàn là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển. Vì vậy, tổng công ty xác định mục tiêu ngăn ngừa các thiệt hại về con người, tài sản, môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, đồng thời chỉ đạo triển khai và duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý an toàn, chất lượng, môi trường trên cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001, ISO 9001 và ISO 14000. Công tác an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.

Để duy trì sự phát triển, tăng trưởng ổn định và bền vững cũng như nâng cao công tác quản lý an ninh, an toàn trên các công trình khí, PV GAS quyết tâm xây dựng và thực hiện tốt các nội dung theo chương trình triển khai công tác an toàn hàng năm. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống quản lý an toàn, chất lượng, môi trường xuyên suốt từ tổng công ty tới các đơn vị thành viên, trực thuộc theo tiêu chuẩn quốc tế và liên tục cải tiến.

Bên cạnh đó, tổng công ty tiếp tục triển khai, ứng dụng, nâng cấp các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, phần mềm trong công tác quản lý an toàn các công trình khí; thực hiện công tác thống kê đầy đủ để có cơ sở dữ liệu phân tích đánh giá, kịp thời đưa ra giải pháp giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, sự cố trên công trình khí. PV GAS xây dựng chỉ tiêu tiêu đánh giá an toàn chính (KPIs) trên cơ sở các tập đoàn lớn trên thế giới đang áp dụng, phù hợp với điều kiện thực tế của tổng công ty.

polyad

Hơn nữa, tổng công ty còn tăng cường công tác thanh kiểm tra an toàn tại các đơn vị, đặc biệt là những công trình, dự án trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý khiếm khuyết trong công tác quản lý an toàn, vận hành, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và của tổng công ty. Cùng với đó là xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu có chất lượng phục vụ công tác đào tạo nội bộ cho lãnh đạo và nhân viên về công tác an toàn, sức khỏe, môi trường đồng thời nghiên cứu đề xuất mô hình trung tâm đào tạo an toàn cho lãnh đạo và nhân viên.

Ngoài ra, PV GAS cần phối hợp chặt chẽ hơn với các lực lượng vũ trang, cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương nơi có công trình khí đi qua triển khai tốt các quy chế, thỏa thuận đã ký kết. Một nhiệm vụ quan trọng là cải tiến hình thức, chất lượng hoạt động truyền thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về an ninh, an toàn công trình dầu khí đến mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an ninh, an toàn công trình khí.

polyad

Hiện nay, Tổng công ty Khí Việt Nam quản lý 16 công ty trực thuộc, thành viên, ban quản lý dự án; điều hành 3 hệ thống đường ống dẫn khí chính là Cửu Long, Nam Côn Sơn và PM3 Cà Mau với gần 1.000 km đường ống, 2 nhà máy chế biến khí; nhiều trung tâm phân phối khí; kho chứa khí hóa lỏng; hệ thống phân phối khí thấp áp và các trạm chiết nạp LPG, CNG… Hàng năm, PV GAS cung cấp khoảng 9,5 tỷ m3 khí làm nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất khoảng 35% sản lượng điện quốc gia; 70% thị phần phân bón và duy trì trên 70% thị phần khí hóa lỏng phục vụ các ngành công nghiệp và dân dụng trong cả nước.

Thời gian tới, tổng công ty sẽ đưa thêm nhiều dự án, công trình khí mới vào hoạt động như dự án đường ống khí Nam Côn Sơn 2; dự án khí thu gom phân phối khí mỏ Hàm Rồng – Thái Bình tại khu vực Miền Bắc; dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý khí Cà Mau…

(Nguồn: PV GAS)

0913.756.339