OCB đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 46%

Ngân hàng Phương Đông – OCB tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015 tại TP HCM hôm nay (ngày 25/4).

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị, năm 2014 OCB đạt 281 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, và chia cổ tức ở mức 5%. Huy động vốn trong năm qua tăng trưởng 21,6%. Tổng tài sản tăng 19,2%. Kế hoạch năm 2015, OCB sẽ đạt tổng tài sản trên 54.500 tỷ đồng tăng 39%, tổng huy động tăng 41%, tổng dư nợ tín dụng tăng 7% so với năm 2014. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 410 tỷ đồng, tăng gần gấp rưỡi. Trong khi vốn điều lệ dự kiện lên mức 4.500 tỷ đồng.

khach-3130-1429963026.jpg

OCB đặt mục tiêu lợi nhuận 2015 là 410 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và ông Trịnh Văn Tuấn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Bá đảm trách vị trí Trưởng ban kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Phi Loan, Cục phó Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước tại TP HCM nhìn nhận, tái cơ cấu toàn diện đang là xu hướng chung của toàn ngành ngân hàng. Riêng OCB, với năng lực tài chính lành mạnh và phương án tự tái cơ cấu đã có nhiều kết quả tốt và là nền tảng để nhà băng này tự đứng vững.

“Đối với OCB, tái cơ cấu là theo hướng tự củng cố, chấn chỉnh, việc sáp nhập mua bán là hoàn toàn tự nguyện không bị chỉ định như những ngân hàng yếu kém”, bà nói.

Hoài Thu