Những dự án xanh ở phía Nam Sài Thành

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng hiện có vài trăm doanh nghiệp đang hoạt động ở nhiều ngành nghề như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, vận tải, thương mại, dịch vụ…

0913.756.339