Nhiều loại phí chứng khoán có thể giảm mạnh

Bộ Tài Chính vừa công bố dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Đây là văn bản dự kiến thay thế Thông tư số 27 đã ban hành năm 2010.

Với mục tiêu chính hỗ trợ thị trường, khuyến khích giao dịch, dự thảo đề xuất giảm nhiều loại phí liên quan đến giao dịch của nhà đầu tư. Cụ thể như sau:

Một số loại phí Thông tư 27 Dự thảo

thay thế
Phí quản lý thành viên lưu ký 40 triệu đồng 20 triệu đồng
Phí giao dịch ETF 0,3% 0,02%
Phí giao dịch mua bán trái phiếu lại (repo) kỳ hạn 3-14 ngày 0,005% 0,004%
Phí lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ 0,5 đồng 0,4 đồng
Phí đại lý thanh toán lãi và vốn gốc trái phiếu Chính phủ 0,1% 0,028%

Ngược lại, một số khoản phí khác cũng được điều chỉnh tăng, như phí đấu thầu trái phiếu Chính Phủ tăng từ 0,15% lên 0,25% giá trị giao dịch. Phí xử lý lỗi sau giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán tăng từ 500.000 đồng lên một triệu đồng. 

Bạch Dương

0913.756.339