Nhận tiền qua Western Union được tặng quà

Chương trình “Kiều hối nhận ngay – Quà tặng liền tay” chia 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 7/9 đến hết 21/10 và đợt 2 từ ngày 22/10 đến hết 5/12. Với thủ tục tham gia đơn giản, giá trị khuyến mãi của chương trình lên đến 100.000 đồng.

Hotline: 1800 545438. Website: www.scb.com.vn

Hotline: 1800 545438. Website: www.scb.com.vn.

Chi tiết thông tin quà tặng dành cho những ai nhận tiền kiều hối qua Western Union tại SCB:

STT Giá trị giao dịch Tặng tiền mặt
1

Dưới 500 USD hoặc

Dưới 15 triệu đồng

Trị giá 20.000 đồng cho mỗi giao dịch nhận tiền.
2

Từ 500 đến dưới 2.500 USD hoặc

Từ 15 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng

Trị giá 50.000 đồng cho mỗi giao dịch nhận tiền.
3

Từ 2.500 USD trở lên hoặc

Từ 50 triệu đồng trở lên

Trị giá 100.000 đồng cho mỗi giao dịch nhận tiền.

Theo quy định, SCB sẽ không giới hạn số lần khách hàng nhận quà tặng từ chương trình. Quà tặng sẽ được tính trên một giao dịch nhận tiền Western Union. Điều kiện áp dụng nhận quà là không cộng dồn nhiều món tiền hoặc chia nhỏ một món tiền.

Mai Thương