Ngân sách có thể được vay từ dự trữ ngoại hối

Yêu cầu này được đưa ra tại Nghị quyết thường kỳ sau phiên họp cuối tháng 4 của Chính phủ. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cùng với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư được giao nghiên cứu, đề xuất cơ chế cho ngân sách vay từ nguồn dự trữ ngoại hối Nhà nước, nhằm bổ sung vốn đầu tư và phát triển, đảm bảo an toàn tài chính, tiền tệ quốc gia.

Việc xem xét khả năng sử dụng nguồn ngoại hối dự trữ được đưa ra trong bối cảnh thu ngân sách 4 tháng đầu năm đã đạt 34,5% dự toán, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, riêng thu từ dầu thô (vốn chiếm tỷ lệ lớn nguồn thu) lại giảm hơn 30%. Bên cạnh những biến động của thị trường năng lượng thế giới, từ nay đến cuối năm cũng như trong vài năm tới, thu ngân sách của Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng bởi lộ trình giảm thuế theo các hiệp định thương mại tự do đã gia nhập. Trong khi đó, nhu cầu vốn đầu tư phát triển ngày một tăng cao, đòi hỏi phải đa dạng hoá nguồn thu. Ngược lại, trong những năm gần đây, dự trữ ngoại hối của Việt Nam lại được đánh giá là tương đối ổn định và dần được tích luỹ.

Ngoài nhiệm vụ nêu trên, tại nghị quyết thường kỳ, Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ động điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, tạo điều kiện thuận lơi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu…

Chính phủ giao Bộ Công Thương và Tài chính thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng được giao rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách nhà ở xã hội, đề xuất các giải pháp tổng thể, trong đó có việc rà soát thành lập, thực hiện chức năng nhiệm vụ của các Ban quản lý dự án, công trình xây dựng… 

Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho các lao động dôi dư, tạo thu nhập và nâng cao trình độ cho đội ngũ thuyền viên của Việt Nam, Chính phủ cũng thống nhất cho phép thí điểm cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí. Cơ quan điều hành cũng giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, nghiên cứu, sửa đổi Nghị định 126/2007 thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, với trình tự thủ tục rút gọn hơn.

Về việc bình ổn giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Chính phủ cho tiếp tục thực hiện quản lý giá tối đa trong thời hạn từ ngày 1/6/2015 đến hết ngày 31/12/2016. Trong quá trình này, nếu có những nguyên nhân khách quan tác động đến giá sữa, cơ quan quản lý về giá chịu trách nhiệm rà soát, xác định giá tối đa cho phù hợp.

Kỳ Duyên

0913.756.339