Ngân hàng Quân đội trích 2.000 tỷ đồng dự phòng rủi ro

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014 của Ngân hàng Quân đội (MB, Mã chứng khoán: MBB) cho biết ngân hàng còn 2.861 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 2,87% tổng dư nợ. So với tỷ lệ 2,45% đầu năm, các khoản nợ khó đòi của nhà băng có chiều hướng tăng. Tuy nhiên, tính cả năm, MB đã dành tới hơn 2.000 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro. Tuy nhiên, so với năm 2013, lãi trước thuế vẫn tăng 5% khi đạt 2.503 tỷ đồng. 

Đến 31/12/2014, tổng tài sản của MB tăng 11%, tín dụng tăng trưởng 14% nếu không gộp cả khoản phải thu từ Công ty chứng khoán MBS, huy động tiền gửi từ khách hàng tăng trưởng 23%.

So với năm 2013, Ngân hàng Quân đội tuyển thêm gần 1.000 nhân sự và cũng tăng nhẹ chi phí trả lương bình quân cho mỗi người. Theo báo cáo hợp nhất, lương bình quân tháng của cán bộ nhân viên trong năm 2014 khoảng 11 triệu đồng. Nếu tính cả thưởng và phụ cấp, thu nhập bình quân của các nhân sự ngân hàng này là hơn 17,7 triệu đồng. 

So với năm trước đó, mức chi phí cho lương, phụ cấp của MB tăng nhẹ 200.000 đồng mỗi tháng, tính theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013. Với mức thu nhập này, MB vẫn thuộc nhóm các nhà băng trả lương bình quân cao nhất hệ thống. 2014 cũng là năm MB mạnh tay tuyển thêm 915 nhân sự, tăng tổng số nhân viên lên gần 7.000 người. 

Ngân Hà