Ngân hàng giảm đầu tư vào trái phiếu Chính phủ

Bộ Tài chính cho biết, tổng khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ trong tháng 12 đạt 8.202 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng trái phiếu trúng thầu có kỳ hạn 3 năm đạt tới hơn 5.000 tỷ, chiếm 62%.

Theo Bộ Tài chính, tuy tổng khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ tăng nhưng khối lượng huy động được đối với kỳ hạn dài từ 10 năm đến 15 năm giảm xuống. Nguyên nhân chủ yếu là việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 36 về việc đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, trong đó quy định rõ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn cho đầu tư trái phiếu Chính phủ. Văn bản này sẽ có hiệu lực từ tháng 2 tới, do đó, các nhà băng cũng đang giảm dần đầu tư vào nguồn trái phiếu Chính phủ dài hạn nhằm đảm bảo tỷ lệ đặt ra. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính nhận định, nhu cầu đầu tư trái phiếu Chính phủ dài hạn của các ngân hàng thương mại giảm do các quy định về đầu tư tín dụng vào lĩnh vực bất động sản được nới lỏng. Theo Thông tư 36, hệ số rủi ro đối với các khoản vay khó đòi đối với lĩnh vực bất động sản được giảm từ 250% xuống 150%.

“Theo báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi cũng là cơ sở cho các ngân hàng đẩy mạnh hoạt động tín dụng cho lĩnh vực này thay vì đầu tư vào trái phiếu Chính phủ”, Bộ Tài chính nhận định. 

Lũy kế cả năm, khối lượng trái phiếu phát hành thành công có kỳ hạn từ 10 năm trở lên là 48.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng huy động vốn. Cơ quan này nhận dịnh, trái phiếu Chính phủ vẫn tập trung phần lớn vào kỳ hạn 2-5 năm.

Bộ Tài chính cũng cho biết, trong tháng 12 vừa qua, lãi suất có xu hướng tăng so với tháng 11 mức từ 0,3-0,8% tùy từng kỳ hạn.  Tính chung cả năm 2014, lãi suất trái phiếu giảm từ 1%-2,5% so với mặt bằng chung năm 2013. 

Cuối tháng 11 vừa qua, Kho bạc Nhà nươc được giao bổ sung huy động vốn phát hành trái phiếu Chính phủ thêm 30.000 tỷ đồng, trong đó tập trung vào việc cơ cấu lại kỳ hạn theo hướng giảm khối lượng ngắn hạn và tăng dài hạn. Việc điều chỉnh kế hoạch này phù hợp với chiến lược mới trong huy động vốn trái phiếu kéo dài kỳ hạn phát hành và phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội về việc tập trung phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên, bắt đầu từ năm 2015.

Ngọc Tuyên

0913.756.339