Nestle khánh thành nhà máy sản xuất cafe khử caffeine 80 triệu USD

Bên cạnh việc hỗ trợ cây giống, trong khuôn khổ dự án Nescafé Plan các dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho nông dân cũng được triển khai, bao gồm tập huấn kỹ thuật và cung cấp kiến thức chuyên môn canh tác cà phê bền vững, tập huấn về thu hoạch và sau thu hoạch, tưới tiết kiệm, làm phân vi sinh từ vỏ cà phê… Áp dụng những kỹ thuật canh tác mới, người nông dân không chỉ đạt được hiệu quả kinh tế cao từ cây cà phê mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn nước.

0913.756.339