Một loạt lãnh đạo Mía đường Thành Thành Công xin thôi chức

Công ty Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (Mã CK: SBT) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên niên độ tài chính 2014-2015.

Theo đó, một loạt các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát của công ty này đã xin thôi chức trong khi nhiệm kỳ 2012-2016 chỉ còn 1 năm nữa là kết thúc.

Cụ thể, 3 thành viên HĐQT là ông Lê Quang Hải, ông Lê Ngọc Thông, ông Võ Tòng Xuân đã đồng loạt xin thôi chức trong tháng 11. Ngoài ra, ông Lê Văn Hòa và ông Phạm Trung Kiên cũng cũng xin thôi chức tại Ban kiểm soát của công ty.

Tờ trình nêu rõ việc thôi chức là do nguyện vọng cá nhân của từng thành viên.

Trước đó, vào tháng 9, một thành viên HĐQT công ty cũng xin từ nhiệm. Hiện nay, HĐQT của Thành Thành Công chỉ còn lại 3 thành viên là Chủ tịch Phạm Hồng Dương, bà Đặng Huỳnh Ức My, ông Lê Văn Dĩnh.

Niên độ tài chính 2014-2015, công ty đạt 2.067 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Thành Thành Công đặt kế hoạch doanh thu cho niên độ 2014-2015 là 3.306 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 220 tỷ. Đồng thời HĐQT trình phương án phát hành 9,28 triệu cổ phiếu ESOP, tăng vốn điều lệ lên 1.949 tỷ đồng.

SBT là cổ phiếu vừa lọt vào rổ 21 cổ phiếu của FTSE Vietnam Index trong kỳ đảo danh mục cuối cùng của quỹ này trong năm 2015.

Bạch Dương