MobiFone có 3 phó tổng giám đốc mới

Trong các lãnh đạo này, ngoài ông Nguyễn Đăng Nguyên từng là Phó tổng giám đốc cũ của MobiFone khi còn là công ty Thông tin di động VMS, 3 vị còn lại là người mới.

Các nhân sự này là ông Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ giá trị gia tăng, ông Nguyễn Văn Vinh – Giám đốc Trung tâm 6, ông Nguyễn Bảo Long – Giám đốc Trung tâm Đo kiểm chất lượng.

Cuối tháng 1 vừa qua, Bộ Thông tin & Truyền thông cũng đã bổ nhiệm ông Hồ Tuấn – Trưởng phòng Tổ chức hành chính và bà Phan Thị Hoa Mai – Trưởng phòng Tài chính kế toán của MobiFone giữ chức thành viên Hội đồng thành viên. 

MobiFone hiện được điều hành bởi Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên là ông Lê Nam Trà.

Kỳ Duyên

0913.756.339