Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị cho thuê tài chính

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến về việc ưu đãi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định do các công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính.

Theo đó, lãnh đạo Chính phủ đã đồng ý miễn thuế nhập đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển do các công ty cho thuê tài chính nhập khẩu từ năm 2003 đến trước ngày 1/5/2013 để cho các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư thuê. Phó Thủ tưởng giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể vấn đề này. 

Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiên vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê là các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và bên thuê là khách hàng.

Kỳ Duyên

0913.756.339