Lợi nhuận nửa năm của Vinacafe chỉ 2 tỷ đồng

Công ty mẹ – Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Theo đó, tổng doanh thu thu đạt 1.291 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với mức 2.280 tỷ đồng cùng kỳ 2014. Nguyên nhân chính là do giá vốn bán hàng chỉ đạt 1.258 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp đồng loạt giảm còn trên 60 tỷ so với mức gần 90 tỷ đồng năm 2014.

Lũy kế, lợi nhuận sau thuế của công ty sụt giảm 93% xuống chỉ còn hơn 2 tỷ đồng, trong khi con số cùng kỳ là 28,8 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của Vinacafe giảm nhẹ xuống 2.393 tỷ đồng. Nợ phải trả là 1.074 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn lên tới 923 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 10% lên 411 tỷ đồng.

Bạch Dương