Lợi nhuận doanh nghiệp trên HNX tăng 32% trong quý I

Theo báo cáo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý I/2015, 355 trên 362 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 97%. 

Qua thống kê, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn tiếp tục biến chuyển tốt. Theo số liệu báo cáo tài chính quý I/2015, tổng lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 302 doanh nghiệp có lãi với tổng giá trị hơn 3.160 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị lỗ của các doanh nghiệp giảm một nửa so với cùng kỳ, đạt hơn 163 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 100 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, đạt 1.047 tỷ đồng, chiếm 35% tổng giá trị lãi. Ngành tài chính xếp thứ hai với 25 doanh nghiệp, tổng giá trị 889 tỷ đồng, và ngành khai khoáng và dầu khí có 22 doanh nghiệp lãi 476,6 tỷ đồng.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành công nghiệp cũng là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 12 doanh nghiệp và lỗ 40,7 tỷ đồng, tiếp đến là ngành tài chính và ngành xây dựng với giá trị lỗ 39,1 tỷ đồng và 38,9 tỷ đồng. 

Huyền Thư

0913.756.339