Lần đầu đo thời gian giải phóng hàng của hải quan

Cụ thể, theo kết quả này, đối với hàng nhập khẩu, thời gian từ khi hàng đến cảng, cửa khẩu đến khi hàng có quyết định thông quan, giải phóng hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan (tổng thời gian giải phóng hàng) là 115 giờ 17 giây. 

Trong đó, thời gian giải phóng hàng từ khi đăng ký tờ khai cho đến khi cơ quan hải quan ra quyết định thông quan, giải phóng hàng là 32 giờ 37 phút 55 giây (chiếm khoảng 28% tổng thời gian giải phóng hàng).

72% còn lại là thời gian tác nghiệp của các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Trong đó, thời gian từ khi hàng hóa đến cửa khẩu, cảng biển đến khi đăng ký tờ khai hải quan chiếm 58%, thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, hãng tàu, công ty kinh doanh cảng, kho bãi, bến bãi chứa hàng hóa… Vì vậy, để đạt được mục tiêu giảm thời gian thông quan, thời gian xuất nhâp khẩu hàng hóa cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các Bộ, ngành quản lý nhà nước. Đặc biệt, chính các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng, dịch vụ logistics… chiếm vị trí không nhỏ trong việc giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Đối với hàng xuất khẩu, thời gian từ khi đăng ký tờ khai cho đến khi cơ quan hải quan ra quyết định thông quan, giải phóng hàng là 11 giờ 6 phút 33 giây.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Tổng cục cũng yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã được chỉ đạo tổ chức thực hiện ngay những nội dung cải cách hành chính trong năm 2014 nhằm đạt thời gian tiếp nhận và đăng ký tờ khai dưới 5 phút; thời gian kiểm tra hồ sơ không quá 2 giờ; thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa không quá 8 giờ; thời gian kiểm tra giám sát tại cổng cảng không quá 3 phút; thanh toán thuế và lệ phí cơ bản bằng phương thức điện tử.

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, việc tổ chức đo thời gian giải phóng hàng sẽ được thực hiện định kỳ 5 năm 3 lần. Đây cũng là triển khai cam kết của Hải quan Việt Nam về việc thực hiện sáng kiến “Đường cao tốc hàng hóa châu Á” với mục tiêu tới năm 2015 sẽ giảm 10% thời gian thông quan đã được cộng đồng hải quan các nước ASEAN thống nhất.

Gần đây, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, Thủ tướng và Bộ Tài chính đã nhiều lần có các chỉ đạo yêu cầu ngành hải quan, thuế đơn giản hóa thủ tục hành chính. Những chính sách này phải được thực hiện gấp rút từ nay đến cuối năm. 

Ngọc Tuyên