IS kiếm tiền bằng cách nào

Nhà nước Hồi giáo (IS) là một trong những tổ chức khủng bố giàu nhất thế giới. Nguồn thu của chúng mỗi năm lên tới hàng trăm triệu USD, chủ yếu là dầu mỏ với khoảng 500 triệu USD. Theo Bộ Tài chính Mỹ, IS có nguồn tiền rất đa dạng, ngoài bán dầu, chúng còn cướp ngân hàng, bắt cóc đòi tiền chuộc, trồng trọt và cả nhận tài trợ từ bên ngoài.

*Video về các cách kiếm tiền của IS

 Hà Tường (theo Bloomberg)