Hội thảo văn bản pháp luật trong ngành khí

Tham gia hội thảo có ông Nguyễn Phúc Tuệ – Phó giám đốc phụ trách Công ty Khí Cà Mau; ông Đinh Ngọc Huy, Phó giám đốc Công ty cổ phần phân phối Khí thấp áp dầu khí Việt Nam; ông Lê Phước Khôi, Phó giám đốc Công ty Quản lý dự án khí. Bên cạnh đó còn có bà Đặng Thị Hải Hà – đại diện ban an toàn, sức khỏe, môi trường tổng công ty; đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị trực thuộc và thành viên của PV GAS.

tong-cong-ty-khi-viet-nam-to-chuc-hoi-thao-ve-van-ban-phap-luat-lien-quan-den-linh-vuc-an-toan-suc-khoe-moi-truong-phong-chay-chua-chay

Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và phòng cháy chữa cháy là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có tính chất quyết định đến sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp dầu khí và PV GAS, nơi luôn tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ, có khả năng gây thiệt hại lớn. Trong hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận của các đơn vị về thực tế, kiến nghị và bàn luận về giải pháp cho từng trường hợp.

Cụ thể, ban An toàn, sức khỏe, môi trường Tổng công ty Khí Việt Nam đã mở đầu hội thảo với chủ đề: “Tổng hợp các lỗi liên quan đến lĩnh vực an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng cháy chữa cháy mà các đơn vị thường gặp và cách thức triển khai, áp dụng quy định của luật”. Công ty Quản lý dự án khí cũng trình bày quy định lập bản đánh giá tác động môi trường trong báo cáo đầu tư xây dựng dự án của tổng công ty, các vấn đề cần lưu ý, trình tự trình nộp.

tong-cong-ty-khi-viet-nam-to-chuc-hoi-thao-ve-van-ban-phap-luat-lien-quan-den-linh-vuc-an-toan-suc-khoe-moi-truong-phong-chay-chua-chay-1

Với những nội dung cụ thể của từng công tác tại cơ sở, các phần tham luận tiếp theo luôn nhấn mạnh vào các chủ đề khác biệt và thiết thực. Công ty Khí Cà Mau trình bày các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn liên quan đến an toàn điện và hệ thống nối đất, chống sét, các vấn đề cần lưu ý. Công ty Dịch vụ Khí trình bày các quy định liên quan đến an toàn cơ khí và công tác đăng kiểm kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, thực tiễn áp dụng và các tồn tại khó khăn.

Quản lý an toàn hóa chất và lưu trữ chất thải nguy hại cũng không kém phần quan trọng trong ngành công nghiệp dầu khí. Trong bối cảnh những quy định và yêu cầu pháp lý ngày càng nghiêm ngặt ở lĩnh vực này, làm sao để đáp ứng tốt những yêu cầu và tuân thủ đầy đủ những yêu cầu của pháp luật liên quan đến lĩnh vực này là nội dung tham luận của Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn. Công ty trình bày tham luận: “Các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, lưu giữ hóa chất, chất thải nguy hại và thực tiễn áp dụng của công ty”. Nhằm bàn luận sâu về việc triển khai đúng, đủ, hiệu quả tại cơ sở, bài tham luận của Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ cũng đưa ra các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý môi trường tại PV GAS.

tong-cong-ty-khi-viet-nam-to-chuc-hoi-thao-ve-van-ban-phap-luat-lien-quan-den-linh-vuc-an-toan-suc-khoe-moi-truong-phong-chay-chua-chay-2

Bên cạnh hoạt động vận chuyển, cung cấp khí cho các khách hàng điện, đạm và các bên có nhu cầu sử dụng khí đốt tại các khu công nghiệp, PV GAS còn quản lý xuất, nhập sản phẩm lỏng. Đây là hoạt động tiềm ẩn không ít những rủi ro về an toàn cháy nổ, mà quốc tế cũng như Việt Nam đã có những quy định nghiêm ngặt liên quan đến hoạt động này. Chia sẻ những công tác triển khai hàng ngày, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu đã đưa ra các văn bản pháp luật liên quan đến an ninh, an toàn hàng hải, an toàn trong xuất nhập sản phẩm lỏng, thực tế áp dụng tại Khí Vũng Tàu.

Việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là hoạt động quan trọng để phục vụ công tác ứng cứu khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại ở các công trình, cơ sở khí. Tham luận của Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam cung cấp cho người tham dự hội thảo cái nhìn tổng quan về tình hình thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị. Công ty cổ phần sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam cũng đưa ra các giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ cần có trong quy định của pháp luật trong lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ mội trường và sức khỏe đồng thời liệt kê những loại giấy chứng nhận phục vụ yêu cầu rất khắt khe trong ngành dầu khí. Bên cạnh đó, Công ty Khí Đông Nam trình bày các quy định liên quan đến công tác y tế, vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tạo môi trường làm việc tiêu chuẩn, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả cao cũng là đích hướng của văn hóa doanh nghiệp đã được Công ty cổ phần phân phối Khí thấp áp triển khai thực hiện và đạt được những thành công bước đầu. Công ty cũng đưa ra các bài học kinh nghiệm trong việc triển khai 5S tại Khí thấp áp. Hiệu quả từ hội thảo sẽ được nhân rộng, tăng cường tính chuyên nghiệp cũng như tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau trong cán bộ Tổng công ty Khí Việt Nam.

(Nguồn: PV GAS)

0913.756.339