Hoàn hơn 60.000 tỷ đồng tiền thuế VAT

Đến hết tháng 9, cơ quan thuế đã giải quyết 14.582 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), tương ứng với số tiền gần 60.654 tỷ đồng, bằng khoảng 90% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, ngành đã xử lý hoàn thuế VAT kịp thời cho 248 doanh nghiệp bị thiệt hại ở 4 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh và TP HCM với số tiền khoảng 4.763 tỷ đồng. 

Để ngăn chặn tình trạng trục lợi tiền hoàn thuế, Cục Thuế các địa phương được yêu cầu tập trung công tác thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp rủi ro cao có hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Bên cạnh đó, những cơ sở kinh doanh thương mại mới thành lập trong 24 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc có doanh thu bình quân năm cao gấp 5 lần trở lên so với vốn chủ sở hữu… cũng được cơ quan thuế đặc biệt lưu tâm. 

Kỳ Duyên