Hộ nghèo được ưu đãi cước viễn thông

Bộ Thông tin & Truyền thông đang trong xây dựng dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Văn bản dự kiến được ban hành trong năm 2015.

Theo đó, các hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ sử dụng dịch vụ điện thoại cố định hoặc di động mặt đất trả sau theo giá cước dịch vụ viễn thông công ích. Hiện theo bảng giá cước công ích, các hộ sẽ được miễn phí thuê bao với các dịch vụ này. Còn cước liên lạc hoặc thông tin sẽ áp dụng như bảng giá do doanh nghiệp quy định.

Đối với ngư dân trên tàu, thuyền đánh bắt hải sản trên biển được miễn giá cước dịch vụ viễn thông phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn. Với dịch vụ viễn thông di động hàng hải (điện thoại HF, VHF), ngư dân được hưởng theo giá cước công ích là 1.000 đồng mỗi phút. 

Cũng theo dự thảo, các trường học, bệnh viện, UBND cấp xã được hỗ trợ sử dụng dịch vụ Internet băng rộng theo giá cước dịch vụ viễn thông công ích là 50.000 đồng mỗi tháng. 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 có tổng mức kinh phí thực hiện là 11.000 tỷ đồng, được đảm bảo từ nguồn thu của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Kỳ Duyên

0913.756.339