Hà Nội xin tăng đất đô thị thêm 3.000ha

Theo Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 vừa được UBND TP Hà Nội vừa thông qua, có 18 chỉ tiêu sử dụng đất được đề nghị điều chỉnh so với chỉ tiêu mà Chính phủ phê duyệt năm 2013.  

Trong đó, chỉ tiêu đất đô thị, khu đô thị được điều chỉnh tăng thêm gần 3.000 ha so với con số đã được phân bổ. Trước đó, đất đô thị, khu đô thị đến năm 2020 là 1.682 ha. Tuy nhiên, địa phương này đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 4.610 ha. 

Còn đối với đất xây dựng khu, cụm công nghiệp, Hà Nội lại đề nghị giảm hơn 1.300 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ giảm 558ha so với chỉ tiêu phân bổ.

UBND thành phố cho biết từ năm 2016-2020 địa phương sẽ chuyển mục đích các loại đất sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư vào khoảng 25.500ha. 

Ngọc Tuyên