Hà Nội thu 1.261 tỷ đồng nhờ ‘bêu’ tên doanh nghiệp nợ thuế

Đến hết tháng 10, Cục Thuế Hà Nội đã công khai 357 đơn vị nợ thuế. Số liệu từ cơ quan này cho biết, đến nay đã có 58% đơn vị nộp vào ngân sách nhà nước hơn 1.261 tỷ đồng sau khi bị “bêu” tên. Trong số này có 31 dự án đã nộp lại hơn 820 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Nhiều doanh nghiệp khác cũng chủ động liên lạc với cơ quan thuế để có kế hoạch nộp lại cho ngân sách.

Đánh giá việc bêu tên nợ thuế là đúng đắn, đại diện đơn vị này cho biết hôm nay Hà Nội tiếp tục công khai 113 đơn vị đợt 5. Tổng số thuế còn tồn đọng của các doanh nghiệp này ước tính gần 213 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội cho biết sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng với những trường hợp vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, có doanh thu bán hàng, có dòng tiền luân chuyển vẫn nợ thuế hoặc các dự án đã bán hàng, thu tiền nhưng vẫn nợ tiền sử dụng đất.

Thanh T​hanh Lan

0913.756.339