Hà Nội tăng giá nước gần 20%

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nước sạch (VIWACO), đơn vị điều hành hệ thống cấp nước Sông Đà vừa có thông báo về việc tăng giá bán từ 1/10 tới. Mức áp dụng cụ thể đối với các hộ gia đình, sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt như sau:

TT

Mức sử dụng hằng tháng Giá bán hiện hành Giá bán từ 1/10  Giá thanh toán (*)
1 10m3 đầu tiên 5.020 5.973 6.869
2 Từ trên 10-20m3 5.930 7.052 8.110
3 Từ trên 20-30m3 7.313 8.669 9.969
4 Trên 30m3 13.377 15.929 18.318

Đơn vị: đồng/m3. (*): Cộng VAT và phí bảo vệ môi trường

Tương tự, giá bán nước sạch cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn cũng được thông báo tăng trong khoảng 1.574-3.726 đồng mỗi m3. 

TT Đối tượng sử dụng Giá bán hiện hành Giá bán từ 1/10 Giá thanh toán (*)
1

Cơ quan hành chính sự nghiệp

8.381 9.955 11.448
2 Đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công cộng 8.381 9.955 11.448
3 Đơn vị sản xuất 9.796 11.615 13.357
4 Kinh doanh dịch vụ 18.342 22.068 25.378

Đơn vị: đồng/m3. (*): Cộng VAT và phí bảo vệ môi trường

Đang phục vụ khoảng 70.000 khách hàng khu vực Tây Nam Hà Nội, VIWACO là đơn vị thành viên của Công ty Nước sạch Hà Nội (HAWACO) công bố mới nhất việc tăng giá bán từ ngày 1/10 tới. Trước đó, một doanh nghiệp thành viên khác là Công ty cổ phần Nước sạch số 2, đơn vị phụ trách địa bàn phía Bắc thành phố cũng đã công bố lộ trình tăng giá tương tự cho 3 năm liên tiếp, kể từ 2013.

Hiện tại, doanh nghiệp đầu mối cung cấp nước cho toàn thành phố Hà Nội là HAWACO vẫn chưa công bố chính thức việc tăng giá nước trong toàn hệ thống, mà vẫn công bố biểu giá áp dụng từ tháng 10/2014. Tuy nhiên, việc tăng giá chung trên địa bàn đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép từ tháng 3/2013, theo lộ trình 3 năm liên tiếp. 

Việc tăng giá bán nước sạch những năm gần đây diễn ra trong bối cảnh hoạt động cung cấp nước tại Hà Nội tiếp tục gặp nhiều vấn đề. Đặc biệt với hệ thống dẫn nước Sông Đà của VIWACO, khi đường ống đã trải qua 13 lần vỡ, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng chục nghìn hộ dân trong nhiều ngày. Nhiều cán bộ đã bị xử lý vì vấn đề này và bản thân doanh nghiệp cũng đang phải tìm nhiều giải pháp để ngăn sự cố tái diễn. 

Ngọc Tuyên

0913.756.339