Giá dầu giảm một USD, Petro Vietnam mất 5.400 tỷ đồng

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) nhận định, 2016 tiếp tục là năm hết sức khó khăn do giá dầu dự báo thấp hơn giá dầu kế hoạch, cung vượt quá cầu, và thực tế này tác động trực tiếp đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của PetroVietnam trong năm tới.

Các tổ chức tư vấn có uy tín trên thế giới dự báo, giá dầu năm 2016 khoảng 30-60 USD một thùng. Trong đó, Cơ quan Năng lượng Mỹ EIA dự báo giá dầu trung bình cả năm 50 USD một thùng còn Wood Mackenzie dự báo 52,3 USD. Trong khi đó, Bộ Tài chính Nga cho rằng giá dầu 2016 có thể là 40 USD một thùng và khó giảm xuống tới mức 30 USD như năm nay.

Theo tính toán của PetroVietnam, nếu giá dầu giảm một USD mỗi thùng, doanh thu của tập đoàn sẽ bị giảm 5.400 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước giảm 1.500 tỷ và lợi nhuận hợp nhất sau thuế giảm 560 tỷ đồng.

Để ứng phó với phó với các phương án giảm giá dầu năm 2016, PetroVietnam thực hiện rà soát lại tổng thể chi phí khai thác từng mỏ, tiết kiệm tối đa chi phí vận hàng và chi phí quản lý phân bổ. Việc này nhằm đảm bảo thu ngân sách nhà nước và bảo toàn vốn PetroVietnam. Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ rà soát, tiết giảm thêm các loại phí từ 10-20%.

Năm 2015, Petro Vietnam đạt sản lượng khai thác dầu 18,74 triệu tấn, về đích trước hơn một tháng, vượt 11,5% kế hoạch.

Sản lượng khai thác khí đạt 10,67 tỷ m3, vượt 9% kế hoạch năm. 2015 cũng là năm có sản lượng khai thác khí đạt cao nhất kể từ khi bắt đầu khai thác khí (1981) đến nay.

PetroVietnam đã cung cấp cho lưới điện quốc gia 22,03 tỷ kWh điện, sản xuất phân đạm đạt 1,67 triệu tấn, vượt 9,4% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu đạt 6,92 triệu tấn, vượt gần 25% kế hoạch năm.

Giá trị sản xuất công nghiệp của PetroVietnam trong năm 2015 đạt 510.000 tỷ đồng, vượt 14,4% kế hoạch năm, tăng 49% tỷ đồng, tương đương tăng 10,6% so với 2014. Tổng doanh thu của PetroVietnam đạt 560.000 tỷ đồng.

Theo Báo Đầu tư

0906765092