FPT tham gia lĩnh vực nông nghiệp thông minh

FPT và Fujitsu vừa công bố hoàn thành việc xây dựng Trung tâm hợp tác nông nghiệp thông minh tại Hà Nội, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong ngành thực phẩm và nông nghiệp.

Với diện tích hơn 400m2, FPT và đối tác sẽ vận hành thử nghiệm hai mô hình sản xuất là: nhà kính và nhà máy rau với cà chua, xà lách… Theo đó, những thông tin, hình ảnh về môi trường và khu vực trồng trọt được theo dõi và quản lý tại cả Việt Nam lẫn Nhật Bản. Các thiết bị sẽ đưa ra hướng dẫn trồng trọt từ xa (tự động điều khiển mành che, cửa sổ, quạt, hoặc độ ẩm, CO2, nhiệt độ của dung dịch dinh dưỡng, tốc độ truyền điện…) hoặc có những điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển của cây trồng.

Với mục tiêu phát triển mô hình nông nghiệp thông minh tại Việt Nam, Trung tâm còn cho phép khảo sát môi trường nông nghiệp thực tế thông qua những hoạt động kiểm soát môi trường trồng trọt, đào tạo nguồn nhân lực, mua nguyên vật liệu nông nghiệp.

Trước đó, cuối năm 2014, dự án hợp tác nông nghiệp thông minh đã được hai bên giới thiệu. Sau khi thử nghiệm thành công, công nghệ này sẽ được đối tác Nhật Bản chuyển giao cho Việt Nam. Dự kiến, FPT và Fujitsu sẽ chính thức khai trương Trung tâm hợp tác nông nghiệp thông minh vào ngày 24/2/2016.

Thành Tâm