FPT lãi hơn 1.440 tỷ đồng sau 10 tháng

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần FPT (Mã CK: FPT), kết thúc 10 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 32.440 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 104% kế hoạch luỹ kế. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.219 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 99% kế hoạch. 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.442 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.634 đồng.

Khối viễn thông vẫn mang lại lợi nhuận lớn nhất cho tập đoàn, với 901 tỷ đồng sau 10 tháng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Song, có mức tăng trưởng cao là khối công nghệ với 18%, đạt 686 tỷ đồng.

Mảng phân phối – bán lẻ các sản phẩm công nghệ mang lại 558 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 16% so với cùng kỳ. Hiện FPT vận hành 246 cửa hàng, tính tới cuối tháng 10/2015. và riêng mảng bán lẻ đã vượt kế hoạch cả năm sau 10 tháng.

Định hướng toàn cầu hóa tiếp tục mang lại cho tập đoàn công nghệ này 3.833 tỷ đồng doanh thu, tương đương 175 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ.

Phương Linh