Eximbank đảm bảo lợi ích cho từng cổ đông

Ông Ngô Thanh Tùng – thành viên mới Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank chia sẻ những tiêu chí hoạt động của nhà băng này nhằm đưa ngân hàng tiếp tục phát triển và đảm bảo được lợi ích của mỗi cổ đông.

polyad

Ông Ngô Thanh Tùng – thành viên HĐQT Eximbank.

– Ông có thể chia sẻ về phương hướng hoạt động của HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020 vừa được bầu cử thành công?

– Các cổ đông cần nhận thức rằng Eximbank phải sang một trang mới, trong đó việc tuân thủ đầy đủ các quy định của luật pháp là rất quan trọng. Ngân hàng phải hoạt động theo các quy định của luật pháp, điều lệ và các quy trình nội bộ. 

HĐQT sẽ hành động dựa trên 5 tiêu chí. Đầu tiên là tất cả phải vì lợi ích của các cổ đông, thứ hai là sự minh bạch. Tiếp đến là tính chuyên nghiệp, kế nữa là tính hiệu quả. Cuối cùng là tiếp thu, áp dụng, học hỏi kinh nghiệm thành công của các ngân hàng trong nước và ngoài nước.

Những tiêu chí này sẽ giúp ngân hàng vận hành ra sao?

– Tiêu chí tối cao của HĐQT phải đưa ra những quyết định hướng tới lợi ích của tất cả các cổ đông, không phải vì lợi ích của bất kỳ cá nhân, hoặc nhóm cổ đông nào. Điều này có nghĩa chúng tôi phải nỗ lực giám sát ban điều hành hoạt động để tăng giá trị cổ phiếu và cổ tức cho cổ đông.

Hoạt động ngân hàng phải thực hiện minh bạch để không có những góc khuất, dễ phát sinh những hành động sai trái và tiêu cực. Chúng tôi sẽ hành xử chuyên nghiệp, không thể hiện tính cá nhân và lợi ích cá nhân, hướng tới các hoạt động và quyết định tài chính mang tính hiệu quả và tiết kiệm.

Chỉ cần học hỏi, áp dụng các thực tiễn thành công của các ngân hàng trong khu vực và trong nước, áp dụng phù hợp với môi trường Việt Nam cũng đủ để thành công. Do vậy không cần phải sáng tạo lại những gì các ngân hàng khác đã làm tốt trước đây.

Tôi đã gặp các cán bộ và nhân viên Eximbank và nhận thấy họ là những người có kinh nghiệm, kiến thức và sự nhiệt tình. Tôi tin khi có môi trường tốt hơn họ sẽ đóng góp nhiều hơn cho Eximbank. 

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ này sẽ tận dụng các quan điểm khác biệt để tìm ra những ý tưởng tốt nhất cho ngân hàng để phát triển Eximbank thành công, vì một nền tài chính ngân hàng lành mạnh, góp phần cho sự thịnh vượng chung của đất nước. Tôi tin Eximbank, với sự đoàn kết của các thành viên HĐQT, quan tâm của cổ đông, sát sao của Ngân hàng Nhà nước và nỗ lực của toàn thể nhân viên, sẽ sớm có những bước đột phá tích cực để đưa Eximbank sánh ngang hàng với các ngân hàng lớn trong khu vực.

– Đánh giá của ông về triển vọng của Eximbank trong thời gian tới?

– Hiện Eximbank có mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước, có thương hiệu và bề dày hoạt động, tình trạng tài chính về cơ bản là tích cực. Chúng tôi có nhiều triển vọng về thị trường, nhất là việc Việt Nam tham dự Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương – TPP, Cộng đồng chung Asian – Asian Community và ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu. Eximbank đang có cơ hội vàng từ việc hội nhập của Việt Nam vì chúng tôi là một trong những ngân hàng hàng đầu về xuất nhập khẩu.

– Trở lại với quá trình bầu HĐQT mới, có thông tin cho rằng phiếu bầu của thành viên độc lập ông Lê Minh Quốc chỉ đạt 45,76% tổng số phiếu biểu quyết. Tuy nhiên theo kết quả kiểm phiếu cập nhật mới nhất thì ông Lê Minh Quốc đạt 58,11%. Ông có thể giải thích về vấn đề này?

– Đại hội đồng cổ đông ngày 15/12/2015 được tiến hành với sự tham dự và chứng kiến của Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ 58,11% này cũng đã được ghi nhận tại biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/12/2015 được thông qua bởi 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tuy nhiên, ngay sau khi có tin đồn trên truyền thông liên quan đến vấn đề trên, Eximbank đã yêu cầu ban kiểm phiếu báo cáo các vấn đề về kết quả bầu ông Lê Minh Quốc. Tổng số phiếu phát ra tại đại hội liên quan đến việc bầu ông Lê Minh Quốc là 419 phiếu, đại diện cho 1.142.363.373 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,92% tổng số phiếu biểu quyết. Số phiếu thu về là 295 phiếu, đại diện cho 1.035.216.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,62% tổng số phiếu biểu quyết. Trong số phiếu thu về có 82 phiếu không hợp lệ và 213 phiếu hợp lệ. Tổng số cổ phần hợp lệ bầu cho ông Lê Minh Quốc là 663.811.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,11% tổng số phiếu biểu quyết.

Tỷ lệ trên đã được ghi nhận tại biên bản kiểm phiếu bầu cử ngày 15/12/2015. Biên bản này đã được tất cả 6 thành viên ban kiểm phiếu do đại hội bầu ra, bao gồm cả 2 thành viên do cổ đông giới thiệu để thực hiện việc giám sát là bà Nguyễn Đình Thủy Tiên và ông Hồ Văn Thiện, ký tên xác nhận.

Như vậy, căn cứ Điều 7 Quy chế tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/12/2015 và Mục VII Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ VI (2015-2020) đã được thông qua tại đại hội, việc ông Lê Minh Quốc được bầu làm thành viên HĐQT độc lập là phù hợp và đúng theo quy định của pháp luật.

– Tuy nhiên một cổ đông giám sát đã cung cấp cho giới truyền thông hình ảnh chứng minh phiếu bầu của ông Lê Minh Quốc chỉ đạt 45,76% tổng số phiếu biểu quyết?

– Tôi có thấy hình chụp của văn bản đó đăng trên báo. Tuy nhiên, văn bản do ai đó tự xưng là “cổ đông giám sát” cung cấp không có chữ ký. Tôi cũng xin nhấn mạnh rằng tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông chỉ bầu 2 cổ đông giám sát là bà Nguyễn Đình Thủy Tiên và ông Hồ Văn Thiện. 2 người này đã ký tên xác nhận tính chính xác của tỷ lệ 58,11% tại biên bản kiểm phiếu bầu cử ngày 15/12/2015.

 Minh Trí

0906765092