Đồng hồ vẽ tay tiền tỷ dành cho doanh nhân của Jaquet Droz

Enamel còn phức tạp ngay từ công đoạn pha màu bởi mỗi màu sắc mới đều đòi hỏi quá trình nghiên cứu và xây dựng công thức pha chế riêng biệt. Ở bất kỳ bước nào, mặt đồng hồ đều có thể bị vỡ, nứt, chấm lỗ chỗ, phồng rộp hoặc màu sắc không như mong đợi. Gặp phải sự cố dù nhỏ,nghệ nhân đều phải bắt đầu lại từ những bước đầu tiên. Để có thể thực hiện việc chạm khắc hoặc vẽ chi tiết trên mặt đồng hồ, nghệ nhân phải sử dụng tới kính hiển vi.