Đạm Phú Mỹ chi gần 1.000 tỷ đồng trả cổ tức

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ, Mã CK: DPM) vừa thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2015.

Theo đó, Đạm Phú Mỹ sẽ trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 25%. Mỗi cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2.500 đồng. Với khối lượng cổ phiếu đang niêm yết khoảng 380 triệu đơn vị, Đạm Phú Mỹ phải chi tới 950 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ được chốt vào ngày 30/12/2015. Cổ tức được thanh toán bằng tiền mặt vào ngày 29/1/2016. Năm 2014, Đạm Phú Mỹ cũng trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%.

Lũy kế 9 tháng, Đạm Phú Mỹ có doanh thu thuần đạt hơn 7.470 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt gần 1.203 tỷ, tăng 24% so với cùng kỳ. Công ty đã vượt kế hoạch mục tiêu lợi nhuận của cả năm 2015. Giá cổ phiếu DPM chốt phiên 18/12 là 30.600 đồng.

Bạch Dương

0913.756.339