Chính phủ lập tổ công tác về Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư

Thủ tướng vừa ký quyết định thành lập tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh làm tổ trưởng.

Tổ phó là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Vũ Tiến Lộc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cùng các thành viên khác.

Ngoài trách nhiệm tham mưu giúp Thủ tướng chỉ đạo thực hiện hai bộ Luật quan trọng, tổ công tác có trách nhiệm rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất, cải cách của, thống nhất giữa thủ tục đầu tư với các thủ tục liên quan đến việc sử dụng đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường…

Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2015 được đánh giá là hai văn bản quan trọng của Việt Nam, với mục tiêu cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh. Việc tổ công tác được thành lập nhằm mục tiêu triển khai, thực thi luật có hiệu quả nhất.

Huyền Thư

0913.756.339