Chấp thuận phương án cổ phần hóa Đạm Cà Mau

Gõ caption vào đây
 

Theo đó, vốn điều lệ của Đạm Cà Mau là 5.294 tỷ đồng. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 269,994 triệu cổ phần, tương ứng 51% vốn. Cổ phần bán ra ngoài là 259,406 triệu cổ phần, tương ứng 49%. Trong đó, bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên là 1.503.400 chiếm 0,28%; 128.951.300 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 24,36%; 128.951.300 cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường, chiếm 24,36%.

Gõ caption vào đây
 

Dự kiến, PVCFC sẽ bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài vào ngày 11 tháng 12/2014 tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

Gõ caption vào đây
 

Nam Sơn

0913.756.339