Bộ Tài chính khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 26/11, Bộ Tài chính khai trương giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước. Việc thay đổi giao diện mới theo xu hướng đơn giản, thân thiện, nâng cao tính tích hợp ứng dụng dịch vụ công điện tử hiện đại nhằm góp phần tăng cường cải cách thủ tục hành chính.

Đây được xem là một trong những nỗ lực của ngành tài chính trong việc phát triển Chính phủ điện tử, đồng thời còn nhằm xây dựng cổng thông tin Bộ Tài chính tích hợp với cổng thông tin Chính phủ, thực hiện mục tiêu của Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, mục tiêu đến năm 2020, toàn bộ dịch vụ công của ngành tài chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 – mọi giao dịch trong quá trình nộp, xử lý hồ sơ đều thực hiện trên môi trường mạng. Trong đó, 30% dịch vụ công có thanh toán lệ phí được cung cấp trực tuyến mức độ 4 (việc thanh toán nộp lệ phí các dịch vụ công cũng trực tuyến).

Thanh Thanh Lan

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Báo điện tử VnExpress và Ngân hàng Nhà nước đồng tổ chức Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2015 (VEPF 2015), với sự tham gia của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế giới và 20 diễn giả là các nhà lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành đến từ lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bán lẻ, thương mại điện tử và công nghệ thông tin. 

Độc giả có thể truy cập địa chỉ http://vepf.vnexpress.net để cập nhật thông tin về Diễn đàn VEPF và đăng ký tham dự.