Bổ sung 2 thứ trưởng vào ban lãnh đạo Ngân hàng Phát triển

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ra quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng vào Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Theo đó, tại Quyết định 679, ông Nguyễn Phước Thanh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Đồng thời, tại Quyết định 680, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Cũng trong đợt bổ nhiệm nhân sự lần này, Thủ tướng quyết định giao ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Nguyễn Mạnh Dũng.

Các nhân sự này đảm nhiệm công tác từ ngày 19/5.

Thanh Thanh Lan

0913.756.339