BIDV báo lãi sau thuế gần 5.000 tỷ đồng

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, Mã CK: BID) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014. Riêng trong quý IV, thu nhập lãi thuần tăng 14,6% đồng thời các hoạt động dịch vụ, mua bán chứng khoán đầu tư tăng lãi so với cùng kỳ góp phần giúp lợi nhuận trước thuế cả quý tăng mạnh 51%. Lũy kế cả năm, BIDV lãi trước thuế 6.307 tỷ đồng. Sau trừ thuế, ngân hàng báo lãi ròng 4.992 tỷ đồng trong năm 2014.

Đến hết năm ngoái, tổng tài sản của ngân hàng tăng 18,6%, trong đó các khoản cho vay khách hàng tăng 14%. Huy động tiền gửi cũng tăng mạnh 30%.

So với đầu năm ngoái, nợ xấu đã giảm từ 2,4% xuống 1,92% nhưng xét về quy mô, BIDV vẫn đang phải gánh khoảng 8.562 tỷ đồng các khoản nợ khó đòi.

Ngân Hà