Becamex IJC muốn giảm hơn 50% vốn điều lệ

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Mã CK: IJC), công ty vừa quyết định giảm vốn điều lệ từ 2.742 tỷ đồng xuống còn 1.350 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập xây dựng phương án, hình thức cụ thể để giảm vốn. Quyết định này gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư trên thị trường.

Trao đổi với VnExpress, chuyên gia chứng khoán Mai Vũ Thảo cho biết theo Luật Doanh nghiệp 2014, công ty thể thay đổi vốn điều lệ trong một số trường hợp. Thứ nhất là theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm (kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp) và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông. Trường hợp thứ 2 là công ty mua lại cổ phiếu đã phát hành.

Tuy nhiên, theo ông Thảo, Becamex IJC khó thực hiện theo cách thứ nhất vì lượng tiền mặt của công ty theo báo cáo chỉ còn 76,7 tỷ đồng, dẫn đến việc phải bán tài sản trị giá cả nghìn tỷ nếu hoàn trả.

Còn đối với cách thứ 2, công ty mua lại cổ phiếu quỹ sẽ làm giảm vốn chủ sở hữu, chứ không làm giảm vốn cổ phần, và cũng không làm giảm số lượng cổ phần đang lưu hành. Luật Chứng khoán Việt Nam hiện quy định mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán lần đầu ra công chúng là 10.000 đồng nên ngay cả trong trường hợp mua cổ phiếu quỹ, vốn điều lệ vẫn giữ nguyên do số lượng cổ phiếu không thay đổi. Ngược lại, vốn chủ sở hữu sẽ giảm trong trường hợp này.

Cũng trong nghị quyết, Becamex IJC đặt chỉ tiêu doanh thu 1.043 tỷ đồng, tăng 48% so với thực hiện năm trước. Trong đó, doanh thu từ xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng ước đạt gần 417 tỷ đồng, chiếm gần 40% cơ cấu. Lãi sau thuế là 193 tỷ đồng, tăng 58% so với kết quả 2015.

Ngoài ra, đơn vị này còn thông qua phương án kinh doanh dự án BOT Đầu tư, nâng cấp cải tạo Quốc lộ 13 với tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng. Dự kiến doanh thu dự án là 6.735 tỷ đồng, lãi ròng ước tính 1.055 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015 của IJC cho thấy, tổng doanh thu đạt 705 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 126 tỷ đồng, giảm trên 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính là lãi từ hoạt động cốt lõi giảm hơn 31% và chi phí tài chính tăng mạnh.

Tính đến ngày 31/12/2015, hàng tồn kho của công ty là 4.390 tỷ đồng, khoản phải thu khách hàng 1.235 tỷ đồng và phải thu khác 470 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản cố định hữu hình là 588 tỷ đồng.

Hồng Châu

0913.756.339