Bảo Việt muốn vượt doanh thu một tỷ USD năm 2016

Tập đoàn Bảo Việt cho biết doanh thu doanh thu năm qua của tập đoàn đạt 20.807 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2014 và vượt kế hoạch 10%. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.187 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch. 

Trong đó, kinh doanh bảo hiểm tiếp tục khởi sắc khi khu vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 279 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 12% so với năm trước và vượt 8% kế hoạch năm. Bảo hiểm nhân thọ cũng ghi nhận mức lãi 635 tỷ đồng, tăng 8%.

Mảng chứng khoán bám sát kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng. Năm 2015, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) giữ vị trí thứ 3 về thị phần môi giới trái phiếu trên sàn TP HCM và thứ 10 về môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. 

Công ty quản lý quỹ cũng lãi trước thuế 18 tỷ đồng, tăng 18% và hoàn thành vượt 20% kế hoạch. Tại thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản quản lý của Quản lý quỹ Bảo Việt tăng 50% so với thời điểm 31/12/2014, đạt 31.008 tỷ đồng. 

Sang năm 2016, Bảo Việt đặt mục tiêu chinh phục mốc doanh thu một tỷ USD, đồng thời đầu tư chiều sâu trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và ký kết các hiệp định thương mại tự do với EU, Hàn Quốc.

Phương Linh

0913.756.339