Banknetvn tổ chức hội nghị ngân hàng thành viên

Đây là sự kiện thường niên nhằm tri ân các ngân hàng đã đồng hành, tích cực hỗ trợ và đóng góp hiệu quả vào kết quả hoạt động chung của năm 2015. Các đơn vị cũng chia sẻ kế hoạch và các dự án chiến lược sẽ được triển khai trong năm 2016.

banknetvn-to-chuc-hoi-nghi-ngan-hang-thanh-vien

Tham dự hội nghị có đại diện ban lãnh đạo ngân hàng, đại diện lãnh đạo khối bán lẻ, trung tâm thẻ và ngân hàng điện tử, trung tâm công nghệ thông tin của 43 ngân hàng thành viên, ban lãnh đạo và các lãnh đạo phòng chức năng của Banknetvn.

Năm 2015 ghi nhận dấu mốc phát triển quan trọng của Banknetvn trong công tác sáp nhập doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Banknetvn đã hoàn thành hiệu quả công tác hợp nhất hệ thống chuyển mạch sau sáp nhập, đảm bảo không gián đoạn và duy trì ổn định dịch vụ cung cấp cho các khách hàng sử dụng thẻ và tài khoản của các ngân hàng thành viên.

Tính đến 31/12/2015, Banknetvn đã hoàn thành hợp nhất hệ thống chuyển mạch thẻ kết nối liên thông mạng lưới 16.800 ATM, 220.000 POS, phục vụ nhu cầu thanh toán cho hơn 90 triệu chủ thẻ nội địa của 43 ngân hàng thành viên và 200 doanh nghiệp thương mại điện tử. Tổng giá trị giao dịch thực hiện qua hệ thống Banknetvn trong năm 2015 đạt 215.000 tỷ đồng.

Banknetvn cũng được Ngân hàng Nhà nước giao triển khai các dự án chiến lược dài hạn để phát triển và hoàn thiện hạ tầng thanh toán thẻ và thanh toán bán lẻ quốc gia, giúp các ngân hàng tiết kiệm nguồn lực cũng như chi phí đầu tư hạ tầng, hỗ trợ hiệu quả cho Ngân hàng Nhà nước trong công tác quản trị hoạt động thanh toán của thị trường Việt Nam.

Trong năm 2016, Banknetvn sẽ tập trung triển khai các dự án trọng điểm gồm dự án truyền thông kích hoạt thương hiệu thẻ quốc gia, xây dựng bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa theo kế hoạch chuyển đổi được Ngân hàng Nhà nước thông qua tại văn bản số 16/KH-NHNN ngày 31/12/2015. Công ty phấn đấu hoàn thành chuyển đổi toàn bộ thị trường thẻ ngân hàng sang thẻ chip chậm nhất vào 31/12/2020.

Bên cạnh đó, công ty xây dựng hệ thống thanh toán bù trừ tự động phục vụ giao dịch thanh toán bán lẻ, nghiên cứu, đề xuất giải pháp khuyến khích phát triển hệ thống POS, quy hoạch hệ thống ATM tại Việt Nam. Xây dựng cổng chuyển mạch quốc gia kết nối tập trung các ngân hàng, các đơn vị trung gian thanh toán, các tổ chức thẻ quốc tế, góp phần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa công nghệ trong thanh toán, nâng cao năng lực quản trị và đáp ứng yêu cầu quản lý của các cơ quan nhà nước.

Trên cơ sở các kế hoạch của Banknetvn, các ngân hàng thành viên cũng chia sẻ cam kết hợp tác, sẵn sàng tham gia triển khai thí điểm các dự án và nhất trí ủng hộ kế hoạch hoạt động của Banknetvn trong năm 2016.

Minh Trí

0913.756.339