Banknetvn ra mắt Đảng bộ cơ sở

Tham dự lễ công bố có đồng chí Trần Việt Bắc – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương cùng đại diện các ban của Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, đồng chí Phạm Tiến Dũng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Banknetvn và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Banknetvn.

Phạm Tiến Dũng trình bày báo cáo tại Lễ công bố

Ông Phạm Tiến Dũng trình bày báo cáo tại lễ công bố.

Tại lễ công bố, ông Phạm Tiến Dũng đã trình bày báo cáo tóm tắt về công tác Đảng của công ty trong thời gian qua. Theo đó, Chi bộ Công ty CP Chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam được thành lập ngày 5/5/2005 theo Quyết định số 76-QĐ/ĐUNH với 7 đảng viên. Đến tháng 3/2015, Chi bộ có 22 đảng viên.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Công ty CP Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam và Công ty CP Dịch vụ thẻ Smartlink đã thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp. Công ty sau sáp nhập đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2015. Đến nay, Chi bộ có 53 đảng viên. Trong 10 năm qua, Chi bộ luôn được Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, trong những năm qua, Banknetvn đã thực hiện tốt vai trò là trung tâm chuyển mạch thẻ quốc gia, đầu mối kết nối với các tổ chức chuyển mạch trong nước và quốc tế. Banknetvn được Thống đốc giao triển khai các dự án quan trọng mang tầm quốc gia như xây dựng bộ tiêu chuẩn thẻ chip cho thẻ thanh toán nội địa, hệ thống thanh toán bù trừ tự động phục vụ giao dịch thanh toán bán lẻ tại Việt Nam. Quy hoạch lại mạng lưới ATM, nghiên cứu, đề xuất giải pháp khuyến khích phát triển hệ thống POS.

Đồng thời, Thống đốc cũng giao Banknetvn góp ý xây dựng các cơ chế, chính sách cho hoạt động thanh toán thẻ. Ngày 8/9/2015, Banknetvn đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử. Do đó, việc nâng cấp tổ chức cơ sở đảng của Banknetvn là một trong các giải pháp quan trọng nhằm thể hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của Banknetvn, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Định hướng của Đảng bộ trong thời gian tới là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ. Các đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ chuyên môn. Ban chấp hành Đảng bộ kết hợp chặt chẽ với lãnh đạo công ty chỉ đạo hoạt động kinh doanh, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao. Triển khai nhanh các dự án trọng điểm mang tầm quốc gia đã được Thống đốc giao, góp phần đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh qua các năm.

Ông Lê Văn Khanh đã công bố Quyết định số 51-QĐ/ĐUNH ngày 30/11/2015 về việc nâng cấp Chi bộ cơ sở thành Đảng bộ cơ sở Banknetvn. Ông Phạm Tiến Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Tú Anh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW Trần Việt Bắc phát biểu tại Lễ công bố

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương Trần Việt Bắc phát biểu tại lễ công bố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Bắc nhấn mạnh trong những năm qua, Banknetvn đã thực hiện tốt vai trò là trung tâm chuyển mạch thẻ quốc gia, đầu mối kết nối với các tổ chức chuyển mạch trong nước, quốc tế và triển khai hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán… Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương nhận thấy, việc nâng cấp Chi bộ Công ty thành Đảng bộ cơ sở là cần thiết nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, góp phần quyết định hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao của vông ty cũng như công tác xây dựng Đảng tại đơn vị. Mặt khác, Chi bộ công ty cũng hội đủ các điều kiện nâng cấp theo quy định của Điều lệ Đảng, cấp ủy và lãnh đạo chuyên môn thống nhất cao về chủ trương nâng cấp thành Đảng bộ cơ sở. 

Ông Bắc cũng đề nghị thời gian tới, tập thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ sở Banknetvn tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được. Đồng thời cần xây dựng ngay quy chế làm việc, chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cấp ủy theo mô hình Đảng bộ cơ sở để triển khai thực hiện. Thường xuyên theo dõi nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị để làm tốt công tác chính trị tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu của Ban chấp hành Đảng bộ Banknetvn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Quy định số 101-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp… Ban chấp hành Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo công ty bám sát và thực hiện đúng quy chế làm việc, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác.

Hồng Dân