Anh trai ông Hà Văn Thắm làm Phó chủ tịch Tập đoàn Đại Dương

Tập đoàn Đại Dương (Mã CK: OGC) vừa công bố nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Hà Trọng Nam giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

anh-trai-ong-ha-van-tham-lam-pho-chu-tich-tap-doan-dai-duong

Ông Hà Trọng Nam.

Ông Hà Trọng Nam sinh năm 1970, là anh trai ông Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương (OGC). Ông Nam hiện cũng là Chủ tịch Công ty Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) Trước đó, ông từng làm Chủ tịch tại Công ty Kem Tràng Tiền và Phó giám đốc Công ty TNHH VNT…

Khách sạn và dịch vụ Đại Dương là công ty con của Tập đoàn Đại Dương với tỷ lệ sở hữu khoảng 55% vốn điều lệ. Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III, doanh nghiệp nêu rõ ông Hà Trọng Nam hiện còn 2 khoản phải trả cho công ty tương đương 628 tỷ đồng. Trong đó, khoản trả dài hạn là 500 tỷ đồng và phải trả khác 128 tỷ đồng. Công ty này cũng đã trích lập dự phòng cho khoản phải thu dài hạn của ông Hà Trọng Nam khiến lỗ hợp nhất 876 tỷ đồng năm 2014.

Về Tập đoàn Đại Dương, Đại hội cổ đông thường niên công ty đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Hà Văn Thắm. Đến cuối tháng 7, ông Lê Quang Thụ được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT. Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động tài chính của Tập đoàn Đại Dương tăng lên 1.634 tỷ đồng, doanh thu bán hàng đạt 62,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.292 tỷ, tăng gấp 16 lần cùng kỳ 2014.

Do lãi lớn nên cổ đông đồng ý với trả thù lao năm 2015 cho HĐQT và Ban kiểm soát 1,74 tỷ đồng, trong đó thù lao cho Chủ tịch HĐQT tăng gấp 10 lần năm trước, lên 1,2 tỷ đồng.

Bạch Dương