ABBank bỏ ngỏ chủ trương sáp nhập

Tại đại hội cổ đông thường niên 2015 của Ngân hàng An Bình (ABBank) ngày 27/4, Ban quản trị đã không đưa tờ trình xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương sáp nhập như kế hoạch trước đó.

Tuy nhiên, trước thắc mắc của cổ đông về vấn đề này, Chủ tịch Vũ Văn Tiền cho biết, song song với công tác tự tái cấu trúc đã và đang thực hiện từ năm 2012, năm nay ngân hàng sẽ chủ động chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực và nền tảng để thực hiện hợp nhất, sáp nhập với tổ chức tín dụng tốt, có định hướng phát triển cũng như văn hóa doanh nghiệp phù hợp với ABBank và theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

ab1-8223-1430152858.jpg

Tuy chưa trình xin cổ đông chủ trương sáp nhập nhưng Chủ tịch Vũ Văn Tiền cho biết năm 2015, ngân hàng chủ động về nguồn lực và nền tảng để thực hiện hợp nhất, sáp nhập với tổ chức tín dụng tốt.

Trước đó, khi công bố tài liệu chuẩn bị cho đại hội, ABBank đã công bố tờ trình đề nghị đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị trình đại hội thông qua đề án sáp nhập-hợp nhất chi tiết.

Tờ trình nêu rõ, việc này là nhằm thực hiện chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế nói chung, của ngành ngân hàng nói riêng và xét nhu cầu cạnh tranh của ABBank đồng thời chuẩn bị cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới. Chính vì vậy, bên cạnh việc củng cố hệ thống và nỗ lực tự phát triển, ABBank sẽ tiếp tục chủ động tìm kiếm cơ hội và đối tác là định chế tài chính có nền tảng và quy mô tương xứng để thảo luận khả năng sáp nhập-hợp nhất nhằm mục đích tăng quy mô, thị phần, sức mạnh tài chính, khả năng cạnh tranh và giá trị công ty.

Tại đại hội, ban điều hành ngân hàng đã báo cáo cổ đông kết quả hoạt động năm 2014. Theo đó, tổng tài sản đạt gần 67.500 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2013); tổng huy động tăng 20%, dư nợ tăng 14%. Lợi nhuận trước thuế trên 151 tỷ đồng. Đặc biệt, nợ xấu của nhà băng này đã giảm từ mức 4,86% (cuối năm 2013) xuống còn 2,75%.

Dự kiến trong năm 2015, vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng từ gần 4.800 tỷ đồng lên 5.320 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung bao gồm 449 tỷ đồng của Quỹ thặng dư vốn cổ phần ABBank, trích từ việc chuyển đổi thành công trái phiếu phát hành cho hai nhà đầu tư nước ngoài là IFC và Maybank thành cổ phiếu năm 2013 và gần 74 tỷ đồng từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Với phương án tăng vốn này, ABBank dự kiến chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10,9% trên số cổ phần sở hữu.

Lệ Chi